Dịch vụ hosting
Khởi nghiệp
159,000đ/tháng
Dung lượng 2.000 MB
Băng thông

50.000 MB

Email 50
Domain 2
Database 2
Tặng 1 năm miễn phí với 1 tên miền
( .com|.net )
 • Giảm
  1
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  2
  năm
 • Giảm
  2
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  5
  năm
 • Giảm
  3
  5
  %
  khi đăng ký trước
  1
  0
  năm
Cá nhân
199,000đ/tháng
Dung lượng 3.000 MB
Băng thông

90.000 MB

Email 100
Domain 3
Database 3
Tặng 1 năm miễn phí với 1 tên miền
( bất kỳ )
 • Giảm
  1
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  2
  năm
 • Giảm
  2
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  5
  năm
 • Giảm
  3
  5
  %
  khi đăng ký trước
  1
  0
  năm
Cá nhân +
249,000đ/tháng
Dung lượng 4.000 MB
Băng thông

120.000 Mb

Email 150
Domain 5
Database 5
Tặng 1 năm miễn phí với 1 tên miền
( bất kỳ )
 • Giảm
  1
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  2
  năm
 • Giảm
  2
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  5
  năm
 • Giảm
  3
  5
  %
  khi đăng ký trước
  1
  0
  năm
Doanh nghiệp
289,000đ/tháng
Dung lượng 5.000 MB
Băng thông

Unlimited

Email 200
Domain 7
Database 7
Tặng 1 năm miễn phí với 1 tên miền
( bất kỳ )
 • Giảm
  1
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  2
  năm
 • Giảm
  2
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  5
  năm
 • Giảm
  3
  5
  %
  khi đăng ký trước
  1
  0
  năm
Doanh nghiệp +
379,000đ/tháng
Dung lượng 7.000 MB
Băng thông Unlimited
Email 250
Domain 10
Database 10
Tặng 1 năm miễn phí với 1 tên miền
( bất kỳ )
 • Giảm
  1
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  2
  năm
 • Giảm
  2
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  5
  năm
 • Giảm
  3
  5
  %
  khi đăng ký trước
  1
  0
  năm
VIP
509,000đ/tháng
Dung lượng 10.000 MB
Băng thông Unlimited
Email 350
Domain 40
Database 40
Tặng 1 năm miễn phí với 2 tên miền
( bất kỳ )
 • Giảm
  1
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  2
  năm
 • Giảm
  2
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  5
  năm
 • Giảm
  3
  5
  %
  khi đăng ký trước
  1
  0
  năm
VIP +
709,000đ/tháng
Dung lượng 15.000 MB
Băng thông Unlimited
Email 450
Domain 80
Database 80
Tặng 1 năm miễn phí với 2 tên miền
( bất kỳ )
 • Giảm
  1
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  2
  năm
 • Giảm
  2
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  5
  năm
 • Giảm
  3
  5
  %
  khi đăng ký trước
  1
  0
  năm
VIP ++
Liên hệ
Dung lượng > 15.000 GB
Băng thông Unlimited
Email Unlimited
Domain Unlimited
Database Unlimited
Tặng 1 năm miễn phí với 2 tên miền
( bất kỳ )
 • Giảm
  1
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  2
  năm
 • Giảm
  2
  0
  %
  khi đăng ký trước
  0
  5
  năm
 • Giảm
  3
  5
  %
  khi đăng ký trước
  1
  0
  năm