BẠN ĐÃ NGHĨ RA TÊN MIỀN MỚI CHƯA?
Kiểm tra thử ngay nào!
 Tên miền phổ biến Phí đăng ký Phí duy trì  
.vn
650,000đ
/năm
450,000đ
/năm
.com.vn
550,000đ
/năm
350,000đ
/năm
.com
300,000đ
/năm
300,000đ
/năm
.net
320,000đ
/năm
320,000đ
/năm
.org
340,000đ
/năm
340,000đ
/năm
.top
250,000đ
/năm
250,000đ
/năm
.info
410,000đ
/năm
410,000đ
/năm
.edu.vn
380,000đ
/năm
250,000đ
/năm
.co
590,000đ
/năm
590,000đ
/năm
.us
250,000đ
/năm
250,000đ
/năm
.biz
380,000đ
/năm
380,000đ
/năm
.pro
/năm
/năm
.net.vn
550,000đ
/năm
350,000đ
/năm
.org.vn
380,000đ
/năm
250,000đ
/năm
.info.vn
380,000đ
/năm
250,000đ
/năm